Grondplannen en doorsnedes zijn volledig opgemaakt en printklaar gemaakt in Autocad.