Perspectieftekening volledig manueel opgemaakt en printklaar gemaakt in Autocad.